رونمایی از کتاب الکترونیک مجموعه مقالات

زمان ارسال مدارک به صورت پستی

مدارک پژوهشگران در حال آماده سازی است ومورخ ۲۵ اسفند ۱۳۹۹ماه از طریق پست ارسال میگردد.

خواهشمند است ازتماس اضافی با دبیرخانه جهت زمان ارسال مدارک پرهیز نمایید 

باسپاس ستاد اجرایی همایش

برنامه زمان بندی همایش

شیوه نامه ارایه آنلاین مقالات سخنرانی

لینک آنلاین مقالات

اعلام نتایج مقالات

جهت دریافت نتایج نهایی مقالات کلیک کنید.

اطلاعیه مهم

آخرین مهلت ثبت نام واریز هزینه  وانجام اصلاحات خواسته شده داوران پنجشنبه ساعت۱۶ مورخ ۱۵ اسفندماه

عدم انجام ثبت نام و اصلاحات به منزله انصراف از همایش تلقی خواهدشد

ارسال فایل سخنرانی و پوستر نیز برای ارایه آنلاین الزامی بوده و می بایست فایل های سخنرانی و پوستر نیز تا تاریخ یاد شده از طریق ایمیل ارسال گردد.

سخنرانان کلیدی

پوسترهمایش

دسترسی سریع

اخبارهمایش